Filter naslova     Prikaži # 
# Naslov vsebine Avtor Zadetkov
1 JR za sofinanciranje nadaljnega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013-2015 jozi 1239
2 JR za sofinanciranje projekta: Inovativno poučevanje s pomočjo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij jozi 1150
3 JR za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij jozi 1706
4 JR za energetsko sanacijo stavb visokega šolstva in znanosti jozi 1254
5 JR za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti jozi 1197
6 JR za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 jozi 950
7 JR za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 (UJR1) jozi 1300