PRISTOPNA  IZJAVA

 

 Podpisani (a)

_____________________Rojen (a________________________,

stanujoč (a)_________________ _________________________________,

tel.:_______________________ 

e-naslov______________________________,

pristopam kot član v TURISTIČNO DRUšTVO »BLAGAJANA« VRHNIKA,

z vsemi dolžnostmi in pravicami, ki so določene s

Pravili društva. Članarino EUR 10 bom poravnal/a (ustrezno obkroži):

  • Po polžnici, ki mi jo boste poslali na naveden naslov.
  • V gotovini.

 

 

 

 Vrhnika,______________       Podpis:                                   

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 10 December 2014 08:16)