Turistično društvo Blagajana šteje 314 članov.
Letna članarina: 10€

Pristopna izjava –link na pristopno izjavo


Članstvo v društvu preneha:

 • s smrtjo,
 • z izstopom,
 • z izključitvijo.

 

Statut društva – link na statut društva.


Pravice članov društva so:

 • da so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri sprejemanju delovnih programov društva,
 • da sodelujejo pri vseh aktivnostih, ki jih organizira društvo,
 • da postavljajo organom društva vprašanja iz turistične problematike in dajejo predloge 
 •   za njihovo reševanje,
 • da od organov društva na zahtevo dobijo pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem društvenih
 •   nalog,
 • da vlagajo pritožbe v zvezi z delom društva na kateri koli organ društva.

                                                     

Dolžnosti članov društva:

 • da sodelujejo pri opravljanju društvenih nalog,
 • da pri društvenem delu spoštujejo in se ravnajo po teh pravilih,
 • da varujejo ugled društva,
 • da redno plačujejo članarino.

 

 

 

 

                                                   

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 10 December 2014 08:15)