Predmet razpisa: Dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 312 Podpora ustanavljanju iz razvoju mikropodjetij v okviru PRP 2007-2013

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prijavitelji:

3.1 V skladu s prvim odstavkom 70. člena Uredbe PRP so vlagatelji mikropodjetja, ki so:3.1.1. samostojni podjetniki posamezniki, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu sedeža dejavnega kmetijskega gospodarstva,

 3.1.2 zavodi, gospodarske družbe ali zadruge, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu sedeža dejavnega kmetijskega gospodarstva, ne opravljajo kmetijske dejavnosti in niso dejavna kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.«.

Vrednost razpisa: 9.000.000,00 EUR

Rok za oddajo prijav: 16.1.2013

Povezava

 

Zadnjič posodobljeno (Četrtek, 17 Januar 2013 07:58)