Predmet razpisa: dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prednostne usmeritve "Energetska sanacija javnih stavb" v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete "Trajnostna raba energije"

Razpisovalec: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Prijavitelj: javni zavodi s področja visokega šolstva in znanosti katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Vrednost razpisa: 7.000.000,00 €

Rok za oddajo prijav: 7.1.2013

Povezava

 

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 05 December 2012 17:08)