Predmet razpisa: Zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa "Zaposli me", spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb (v nadaljevanju: "Zaposli me"), ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencioniranje zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb.

Razpisovalec: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Prijavitelji: Tržni delodajalci, ki ste v preteklem poslovnem letu več kot polovico prihodkov ustvarili s prodajo blaga ali storitev na trgu in izpolnjujete še vse druge pogoje povabila. Med njimi tudi pogoj, da zadnjih 12 mesecev niste zmanjševali števila zaposlenih (razen iz dopustnih razlogov)

Vrednost razpisa: 2.388.000,00 EUR

Rok za oddajo prijav: do porabe sredstev oz. do 30.10.2013

Povezava

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 21 November 2012 16:05)