Predmet razpisa: Sofinanciranje tehnoloških investicij za proizvodnjo novih ali bistveno izboljšanih produktov, ki so jih podjetja razvila v okviru lastne razvojno raziskovalne dejavnosti. Sofinancirajo se začetne investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata. Investicijski projekti morajo vsebovati jasno razvojno komponento ki povezuje rezultate predhodno izvedenih razvojno raziskovalne aktivnosti in tehnološke investicije, ki so predmet investicijskih vlaganj prijavitelja.

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Prijavitelji: gospodarske družbe in samostojni podjetniki

Vrednosti razpisa: 13.000.000,00 EUR

Rok za oddajo prijav: do porabe sredstev

Povezava

 

 

Zadnjič posodobljeno (Ponedeljek, 19 November 2012 19:18)