Predmet razpisa: Izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj evropske prioritete "Razvoj regij" prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Prijavitelji: Samoupravne lokalne skupnosti. Sveti regij pa imajo možnost ob upoštevanju zakonskih določil, da kot upravičence določijo regionalne razvojne agencije ustanovljene s strani ene ali več samoupravnih lokalnih skupnosti: javne zavode, javne službe ter neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti.

Vrednost razpisa: 144.872.398,40 EUR

Rok za oddajo prijav: 31.12.2012

Povezava

 

 

 

 

Zadnjič posodobljeno (Ponedeljek, 19 November 2012 19:02)