Predmet razpisa: Dodelitev nepovratnih sredstev lokalnim skupnostim za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo obstoječih stavb ali izvedenih ukrepov pri nadomestnih gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken)

Razpisovalec: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Prijavitelj: Prijavitelji do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so lokalne skupnosti na območju Republike Slovenije, ki imajo sprejet lokalni energetski koncept (LEK). Izjemoma lahko za nepovratna sredstva po tem razpisu kandidirajo tudi lokalne skupnosti, ki LEK-a nimajo sprejetega. Tem bo lahko finančna spodbuda dodeljena le, če bo lokalna skupnost do datuma, ko mora biti predložena dokumentacija iz Obrazca št. 2a, LEK sprejela oz. obveznost LEK-a ne bo več predpisana v Energetskem zakonu.

Vrednost razpisa: 52.000.000,00 EUR

Rok za oddajo prijav: do porabe sredstev oz. 31.12.2014

Povezava

 

Zadnjič posodobljeno (Ponedeljek, 19 November 2012 18:35)