Predmet razpisa: Predmet tega razpisa je zbiranje prijav pravnih oseb v zasebni in javni lasti (v nadaljevanju: prijavitelji) za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata "Družini prijazno podjetje" iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2012

Razpisovalec: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Prijavitelji: pravne osebe v zasebni in javni lasti

Vrednost razpisa: 1.006.184,00 EUR

Rok za oddajo prijav: do porabe sredstev

Povezava

Zadnjič posodobljeno (Ponedeljek, 19 November 2012 17:33)