Predmet razpisa: Spodbujanje usposabljanja zaposlenih. Z javnim povabilom želimo spodbujati delodajalce, da prednostno vlagajo v pridobivanje novih znanj in kompetenc zaposlenih in tako v skladu s potrebami na trgu dela prispevajo k odpravi strukturnih neskladij, izboljšanju usposobljenosti zaposlenih ter povečanju njihove mobilnosti in zaposljivosti. S tem javnim povabilom vabimo delodajalce k oddaji ponudb za izvedbo projektov usposabljanja za njihove zaposlene. Projekti lahko vključujejo splošna in/ali posebna usposabljanja.

Razpisovalec: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Prijavitelji: Sofinancirana bodo samo tista usposabljanja, ki jih izvajajo pravne osebe, ki so po Standardni klasifikaciji dejavnosti veljavni od 1.1.2008 dalje v skladu z Uredbo o standardnih klasifikacijah dejavnosti (UR RS št. 69/07 in 17/08 v nadaljevanju SKD) registrirana za opravljanje dejavnosti drugega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja šifre od 85.5 do vključno 85.59)

Vrednost razpisa: 4.357.940,31 EUR

Rok za oddajo prijav: do porabe sredstev, oziroma do 30.6.2013

Povezava

Zadnjič posodobljeno (Ponedeljek, 19 November 2012 17:19)