Predmet razpisa: Dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso (v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v vgradnjo novih KNLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir.

Razpisovalec:  Ministrstvo za gospodarstvo

Prijavitelji: Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 65/09 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o zadrugah (Uradni list RS, 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/09), Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91, 8/96, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP) ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci do subvencije po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/09) ter Zakona o ustanovah, (Uradni list RS, št. 70/05 - uradno prečiščeno besedilo, 91/05 (popr.)), ob pogoju, da ne gre za pridobitno dejavnost.

Vrednost razpisa: 9,0 mio EUR

Rok za oddajo prijav: 5.9.2013

Povezava

 

 

 

Zadnjič posodobljeno (Ponedeljek, 19 November 2012 16:52)