Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo

Prijavitelji: Prijavitelji po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št 65/09 uradno prečiščeno besedilo) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci niso mikro podjetja6 s sedežem v manjših naseljih7, ki bi hotela prijaviti v manjših naseljih izvedbo operacije, katere investicijska vrednost je nižja od 400.000 EUR (brez DDV) oziroma 480.000 EUR z DDV.

Vrednost razpisa: 17,2 milijona EUR

Rok za oddajo prijav: 5.9.2013

Povezava
  

 

 

Zadnjič posodobljeno (Ponedeljek, 19 November 2012 16:30)