DELOVANJE KOMISIJE ZA LEPŠE OKOLJE

V letu 2010 je Komisija za lepše okolje izdelala pravila, ki so vodilo našega delovanja in ocenjevanja. Naša pravila vam prvič predstavljamo na spletu. Delovanje komisije v našem društvu je ena izmed mnogih dejavnosti s katero se ukvarjamo v prostem času. Ocenjevanje hiš, kmetij, zaselkov, javnih ustanov in drugih kategorij, ki vam jih vsako leto predstavimo v Našem časopisu in  na spletni strani društva  je naš projekt, ki je časovno vezan skozi celo leto. Opazovanje in sprehodi  se vršijo ves čas, v poletnem času pa potrkamo na vrata in vas povabimo k sodelovanju.
V nadaljevanju vam predstavljamo delčke našega pravilnika. Cilj tega  projekta je izboljšati kakovost življenja, spodbuditi sodelovanje ljudi pri varovanju in urejanju vasi, mesta, krajevnih skupnosti, urejenosti okolice in bivalnih površin. S tem bomo poskrbeli za večjo privlačnost kraja, naših hiš in kmetij. Hkrati bomo  prispevali k razvoju turistične in ekološke zavesti krajanov.
Podelitev priznanja Blagajana je projekt Turističnega društva Blagajana. Projekt spodbuja urejenost okolja v kraju in zajema celostno spremljanje splošne urejenosti v občini Vrhnika. Zajema tudi vse krajevne skupnosti in vasi znotraj občine. Komisija za lepše okolje spremlja, opazuje ter spodbuja  urejenost okolja in se istočasno vključuje v projekte, ki so razpisani s strani Turistične zveze Slovenije.


ČASOVNA OPREDELITEV PROJEKTA

Turistično društvo Blagajana vsako leto v Našem časopisu objavi razpis s pogoji sodelovanja in obrazec za sodelovanje v projektu. Zbiranje predlogov za priznanja Turističnega društva Blagajana se vsako leto zaključi prvi teden meseca  julija. Komisija za lepše okolje se po prispelih predlogih, ki jih predhodno obravnava, odpravi še na ogled po terenu. Komisija po pregledu terena poda predlog upravnemu odboru TD Blagajana na avgustovski seji upravnega odbora. Skupaj določimo dobitnike Blagajan in imena nagrajencev objavimo v Našem časopisu.
V mesecu septembru, na srečanju članov TD Blagajana, povabimo vse sodelujoče v akciji na podelitev nagrad Blagajana.


 KOMISIJA ZA LEPŠE OKOLJE PRI TD BLAGAJANA

Najmanj pet in največ deset članski Komisiji za lepše okolje predseduje predstavnik TD Blagajana, ki je hkrati tudi vodja akcije. Ostali člani komisije so lahko predstavniki iz vasi in krajevnih skupnosti. Predstavniki  komisije se lahko vsako leto menjajo. Komisija za lepše okolje se sestaja po potrebi. Sestanek skliče predsednik komisije ali kateri izmed članic ali članov komisije v dogovoru s predsednikom Komisije za lepše okolje ali predsednice, predsednika TD Blagajana.
Člani komisije za lepše okolje in člani upravnega odbora TD Blagajana ne morejo v času svojega mandata sodelovati kot kandidati za dobitnike priznanj. Po končanem mandatu lahko sodelujejo v akciji Blagajana.


 NALOGE KOMISIJE ZA LEPŠE OKOLJE TD BLAGAJANA

  1. Spremljanje splošne urejenosti okolja v občini Vrhnika in spodbujanje občanov prek lokalnih medijev. Spodbujamo lepo in urejeno okolje.
  2. Koordiniranje in izvajanje akcij Blagajana, Vse za vrt in dom, Čistilne akcije v okviru Turistične zveze Slovenije in sodelovanje v akciji Moja dežela lepa in gostoljubna.
  3. Obravnavanje prispelih predlogov za akcijo Blagajana ter izbor kandidatov za  prejem priznanj s kratko obrazložitvijo.
  4. Obravnava tudi prispele predloge akcije Moja dežela lepa in gostoljubna, ki poteka pod pokroviteljstvom predsednika države, dr. Danila Türka. Predloge si ogledamo na terenu, ocenimo in svojo oceno posredujemo Turistični zvezi  Slovenije.
  5. V kolikor predlogi ne ustrezajo razpisnim pogojem jih komisija za lepše okolje izloči.
  6. Opravi ogled in ocenjevanje predlogov na terenu.
  7. Pripravlja in izvede tudi druge akcije ali prireditve Turističnega društva Blagajana, ki so povezane z urejanjem okolja v občini.


Oglede predlogov na terenu Komisija  za lepše okolje  opravi v sestavi najmanj treh članov komisije. Vsak član komisije oceni posamezen predlog na osnovi že pripravljenih kriterijev ocenjevanja urejenosti okolja. Komisija si pridržuje pravico do terenskega ogleda kadarkoli. Predloge tudi slika in priloži kot dokazilo upravnemu odboru.


PREDLOGI

Predloge oz. izbor kandidatov za priznanja obravnavajo člani Komisije za lepše okolje, ki so določeni za ogled na posameznih okrajih.
Vsak predlog se fotografira in evidentira v arhiv. Pri predlogu za podelitev priznanja Blagajana je potrebno obvezno priložiti obrazložitev za podelitev nagrade, ki je lahko podana v digitalni obliki.
Za dobitnika Blagajan se predlaga le kandidata ali kandidatko, ki že več let zapored uspešno skrbi za urejeno okolje in v urejenosti okolja izstopa. Dobitnik Blagajane prejme ponovno priznanje po preteklem roku vsaj petih let, seveda, če v tem času vestno skrbi za urejenost okolice svojega doma.
Vsak predlog mora biti podan na obrazcu, ki ga pripravi Turistično društvo Blagajana. Prijavo se lahko poda v pisni ali elektronski obliki na sedež TD Blagajana. Sestavni del prijavnega obrazca je izjava, ki določa, da se zbrani podatki lahko uporabijo le v namene akcije Blagajana. Ob obisku kandidatov se podpiše tudi pisno soglasje za objavo slik in osebnih podatkov v lokalnem časopisu in na spletni strani društva. Če predlog ni podan na omenjenem obrazcu in ne vsebuje podatkov, ki so s formularjem zahtevani, je predlog neveljaven. Obrazložitev predloga je lahko priložena obrazcu, vendar mora biti jasno navedeno, na kateri predlog se le ta nanaša.
Turistično društvo Blagajana si pridržuje pravico do podajanja lastnih predlogov za dobitnike Blagajana.
Verjamemo, da z našim delom spodbujamo občane k urejenosti. S sejmom Vse za vrt in dom v mesecu aprilu se pomladna dela na vrtu pričnejo. Hiše si nadenejo prijaznejšo podobo, cvetje popestri okolje in tudi naše razpoloženje se spremeni v veselje.
Veliko užitkov v mavrici barv pomladi vam želimo.


Anita Čretnik, predsednica Komisije za lepše okolje.

 

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 10 December 2014 08:28)